Informasjon om rektorskifte

Rektorstillingen på Sagene skole blir antagelig utlyst i løpet av våren. Det er Utdanningsetaten som lyser ut stillingen og tilsetter. Assisterende rektor Peter Fossland er fungerende rektor inntill stillingen er endelig besatt.