Lysglimtjakt på AKS

Lysglimt på AKS

Elevene får tydelig beskjed om hva de gjorde som var så fint og får et lite "lysglimt" med seg hjem - en lapp med et hyggelig bilde og noen velvalgte ord. Tanken er å løfte frem positiv atferd og anerkjenne barnas positive handlinger. Når barna ser at noen får et lysglimt så glimter de til alle mann og vil gjerne ha et lysglimt de også, men et lysglimt kommer bare når vi ser at det er et ærlig, autentisk og naturlig øyeblikk. Noe så lite som et barn som smiler og er glad og utveksler et hei når det ser deg kan være nok til å utløse et lysglimt: "Du, så trivelig det er å møte deg når du er så blid og glad. Når du sier hei til meg så får jeg lyst til å si hei til deg også!"

 

Til skolestartere høsten 2017: Søknadsfristen for AKS blir satt etter at vedtak om skoleplass er sendt ut. Alle vil  motta  informasjon  og søknadsskjema for AKS sammen med vedtaket om skoleplass.