Høstmarked på Sagene skole

Høstmarked

Tirsdag 25.september 2017 kl. 15.00 

Markedet åpnes med sang og snorklipping kl. 15.00

 

Elevene selger grønnsaker fra skolehagen som de selv har sådd, plantet og høstet. Det blir også salg av diverse supper, kaker, saft og kaffe.

 

Vi lodder ut en stor fruktkurv. Inntektene går til vennskapsskolen vår i Harrojji i Etiopia.

Det blir også et eget kakelotteri, der inntektene går til Vesle-Sagene.

 Fint om noen foreldre kan bake en kake til dette lotteriet. Gi evt. beskjed til kontaktlærer innen torsdag 20.september. 

 Hvis du ikke kan komme så send med barnet ditt penger. Husk å krysse ut barnet ditt fra AKS før du går.

 

KOM OG KJØP!

Det er fint hvis dere kan betale med mynter (ikke sedler).