Skoleåret 2017-2018

førsteskoledag

For de fleste elever vil både medelever og lærere være kjente. For andre vil skolestarten være det første møtet med Sagene skole. Enten elever kjenner skolen godt eller er helt nye, skal de bli møtt med varme og inkludering, av faglig kompetente lærere som tar elevene på alvor. Sagene skole skal være en skole som ser hver enkelt elev. Vi skal sørge for faglig og sosial utvikling og læring. Vi skal vektlegge felles verdier som toleranse, samhold og likeverdighet. Elever på Sagene skole skal oppleve faglig mestring, men også nye og større utfordringer. I samarbeid med foresatte ønsker vi å bidra til at våre elever skal få realisert sine evner og muligheter. Du kan forvente at læreren gjør sitt beste for å skape et godt læringsmiljø og at det skjer mest mulig læring i undervisningen. Elevene skal i 2017/18 få nye ferdigheter, ny kompetanse og mer kunnskap.

Nytt dette skoleåret:

  • I løpet av sommeren har vi fått montert digitale læringstavler (SmartBoard) i alle klasserom.
  • Økt lærertetthet på 1.-4.trinn. Tilsettingene er i august ennå ikke klare.
  • Vi skal ha et forsterket faglig fokus på regning og matematikkopplæring. AKS skal også fokusere på lesing og regning.
  • En av våre lærere har fått status som lærerspesialist i Kunst og Håndverk. Det vil komme hele skolen til gode.
  • Fra 1.8. gjelder en ny §9A i opplæringsloven. Loven fastslår at alle elever har rett til "eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring." Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Dersom noen opplever krenkelser skal det ikke lenger fattes vedtak, men utarbeides en plan for hvordan krenkelsene skal opphøre. Ta kontakt dersom ditt barn opplever krenkelser!

Sammen med alle ansatte på skolen skal vi jobbe for at skoleåret 17/18 blir et godt skoleår, både for nye og "gamle" elever!  

 

Hilsen rektor