Førskoledager

Gutt og jente illustrasjon

Sagene skole planlegger for førskoledager med besøk av skolestarterne 8. og 9. juni.

Invitasjoner blir sendt ut til foresatte digitalt.

 

Så lenge skolene er på rødt nivå, kan ikke førskoledag med foresatte gjennomføres fysisk. Dette følger av smittevernveilederen for barneskole. Videre regnes førskoledag som et arrangement. Nå er det forbudt med innendørs arrangementer i Oslo. Ved arrangementer utendørs er det kun tillatt med inntil 10 personer.

 

Dersom skolene kommer på gult nivå planlegger vi for førskoledager med besøk av skolestarterne 8. og 9. juni. Invitasjoner sendes ut til foresatte dersom dette blir aktuelt. Følg med på hjemmesiden også!

 

På grunn av hensynet til smittevern blir organiseringen av dagene annerledes enn vanlig. Vi må også være forberedt på at endringer kan skje på kort varsel.

 

Om det skulle vise seg at førskoledager er umulig å gjennomføre vil vi sende et informativt brev til foresatte med årets skolestartbrosjyre. Den blir sendt ut i trykt versjon til alle skoler i mai.

 

Vi gleder oss til å treffe skolestarterne våre!

 

Med vennlig hilsen

Peter Fossland

Rektor Sagene skole