Førskoledag

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

 Du skal få leke, tegne, synge og bli kjent med noen av barna som skal begynne på skolen til høsten. Foreldrene dine blir med på et foreldremøte samtidig med at du er i klassen. 

 Onsdag 6. juni kl. 09.00

Alle møter i skolegården til ett opprop før vi går til klasserommene. Elevene blir tilfeldig delt inn i tre grupper denne dagen. Klassene blir ikke endelig satt sammen før i august.

 Ta med mat og drikke til skolen. Vi avslutter dagen ca. kl. 12.


Aktivitetsskolen vil være til stede på foreldremøtet og gi nødvendig informasjon om tilbud og søknad om plass.

 Hvis du ikke kan komme denne dagen er det viktig at skolen får beskjed, 22 80 77 20

 

VELKOMMEN!