Skolestart

Praktisk informasjon om skoledagen mandag 20. august:


1.trinn: Kl. 10-12
Oppmøte i skolegården med opprop og klasseinndeling. Kontaktlærere blir presentert.


2.-7.trinn: Kl. 08.30-13
Oppmøte i skolegården med presentasjon av kontaktlærere.

 8.-10. trinn: Kl. 09.30-14.15.

Oppmøte i skolegården med presentasjon av kontaktlærere og klasseinndeling 8. trinn.