Eksamen 2020

Eksamensdatoer 2020 (pdf).

 

Skriftlig eksamen

I 10. klasse er det offentlig eksamen for alle elever i ett av fagene norsk, engelsk eller matematikk. For matematikk og engelsk er det 1 eksamensdag. For norsk er det 2 dager. Elevene får opplyst om hvilket fag de kommer opp i fredag 15. mai  kl 09.00. 

Eksamensdager

·       Tirsdag 19. mai: Eksamen Matematikk

·       Onsdag 20. mai: Eksamen Engelsk,  Forberedelsesdag; tirsdag 19. mai

·       Tirsdag 26. mai: Eksamen Norsk hovedmål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering  med karakter i sidemål.  Forberedelsesdag: mandag 25. mai 

·       Onsdag 27. mai: Norsk sidemål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter i sidemål.  Forberedelsesdag: mandag 25. mai  


Muntlig eksamen

Muntlig eksamen avholdes i juni. Hver elev kommer opp til muntlig eksamen i ett av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, RLE, samfunnsfag, fransk, spansk eller norsk fordypning. Den enkelte elev kan velge å gå opp individuelt eller i par.

Eksamensdager for muntlig eksamen:  

Gruppe 1: 

·       Mandag 8. juni: Opplysning om fag

·       Tirsdag 9. juni: Forberedelsesdag 

·       Onsdag 10. juni: Eksamen

Gruppe 2: 

·       Fredag, 12. juni: Opplysning om fag

·       Mandag 15. juni: Forberedelsesdag

·       Tirsdag 16. juni: Eksamen

 

Eksamenskurs

I forbindelse med forberedelsene til eksamen arrangerer skolen ekstra eksamenskurs i matematikk, norsk og engelsk.

Datoene for dette er

Lørdag, 07.03, 11-15 (matematikk)

Lørdag, 20.03, 11-15 (matematikk)

Mandag, 20.04, 15-19 (norsk)

Onsdag, 13.05, 15- 19 (engelsk)

 

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til eksamensansvarlig Anne Brit Sivertsen (anne.brit.sivertsen@ude.oslo.kommune.no).