Eksamen 2017

 

 Dato

Hendelse

 Fredag 12. mai

Opplysning om trekkfag kl.   09:00

 Tirsdag 16. mai

Eksamen:
 
MAT0010 matematikk

 Torsdag 18. mai

Forberedelse til eksamen  (materiellet blir tilgjengelig for elevene kl. 0900):
 
ENG0012 engelsk

 Fredag 19. mai

Eksamen:
 
ENG0012 engelsk

 Mandag 22.mai

Forberedelse til eksamen  (materiellet blir tilgjengelig for elevene kl. 0900):
 
NOR0214 norsk hovedmål/ NOR0215 norsk sidemål (NOR1415 for
  kandidater som er fritatt for  vurdering med karakter i sidemål)

 Tirsdag 23.mai

Eksamen:
 
NOR0214 norsk hovedmål (NOR1415 for kandidater som er fritatt for
  vurdering med karakter i sidemål)

 Onsdag 24. mai

Eksamen:
 
NOR0215 norsk sidemål (NOR1415 for kandidater som er fritatt for  
  vurdering med karakter i sidemål)