Skole-hjem samarbeid

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet. Hjem-skolesamarbeid gir tips om hvordan du som foresatt kan bidra til et inkluderende skolemiljø og være med å påvirke skolens utvikling. 

Veilederen er laget av Utdanningsetaten i Oslo på oppdrag fra byråd for oppvekst og kunnskap. 

Skole-hjem samarbeid