Sagene kulturforum

Sagene kulturforum er en frittstående interesseorganisasjon stiftet av Sagene skole, Aktivitetsskolen Sagene (AKS), Sagene skoles musikkorps og skolens foreldreutvalg (FAU). Det ledes av et styre bestående av foreldre, elever og representanter fra skolen. Særlig har kulturforumet et nært samarbeid AKS.

Høsten 2014 har vi dansegrupper, band, kor, musikkteater og breakdans.

Hvis du har lyst til å starte andre aktiviteter kan vi altså hjelpe deg med å søke penger til instruktør og/eller utstyr via Musikk i skolen.

Hver gruppe må ha én voksen kontaktperson. I tillegg må én tredjedel av deltakerne være under 26 år.
Innmelding av ny gruppe må skje før 31.12 2014.

Les mer om frister og innmelding her www.musikkiskolen.no

Høsten 2014 har vi følgende grupper ved skolen:

  • Dans med Bjørg Grete (1. - 4. trinn, i AKS-tiden – man trenger ikke gå på AKS for å delta).
  • Breakdans med Torbjørn i AKS-tiden
  • Musikal-grupper (alle trinn – sammen med Oslo musikk- og kulturskole)
    Påmelding her: http://www.oslokulturskole.no/no/fagtilbud/teater/musikkteater.aspx
  • Bandet Imaginary (Nb. trenger nye medlemmer)
  • Bandet Majestic (tidligere elever ved skolen)
  • Gitargruppe (10. trinn)
  • Kor (i AKS-tiden, men man trenger ikke gå på AKS for å delta)

For mer informasjon om Sagene kulturforum kontakt John Ødemark på: john.odemark@ikos.uio.no
For informasjon om finansiering og frister kontakt Elen Zickfeldt på: ezickfeldt@yahoo.no