Hovedseksjon

Harrojjiprosjektet

Harrojji

Prosjektet er knyttet opp til Utdanningshjelpen, og er godkjent av Innsamlingskontrollen. Harrojji School har ca 1200 elever, hvor av de fleste går opp til to timer til og fra skolen hver dag.

På to år har elevene på Sagene skole (hovedsakelig ungdomstrinnet) samlet inn 121 600kr som har gått uavkortet til prosjektet. På dette tidspunktet er de godt i gang med å bygge et eget "Sagene-bygg" i Harrojji som består av to store klasserom og et bibliotek. For ett år siden bestemte kommunen i Harrojji å legge ned 8. og 9.trinn (det er 9 års grunnskole i Etiopia), da de ikke hadde nok klasserom til disse to trinnene. Dette hindret elevene å fullføre grunnskolen, og de mistet altså muligheten til å gå på videregående. Men på grunn av pengene som elevene på Sagene skole har samlet inn, samt mange og harde forhandlinger med politikere og kommunen, får de nå klasserom og bibliotek til 8. og 9.trinn.

Bygget er etter planen ferdigstilt om to-tre måneder, men de har ingen midler til å innrede klasserommene og biblioteket.

Dette blir derfor vårt mål for årets EFE å samle inn penger til at de får pulter, tavler og skolemateriell.

Vi håper derfor at så mange som mulig ønsker å bidra på denne dagen.

Les mer om prosjektet på utdanningshjelpens nettside

Eller på facebook