Hovedseksjon

Fagdager på ungdomstrinnet

Målet med fagdagen er:

·         Fordype seg i faget

·         Se sammenhenger i fag og mellom fag

·         Variasjon i undervisningen

·         Elevaktive arbeidsformer og mer praksisk arbeid

·         Bruk av alternative opplæringsarenaer

·         Elevmedvirkning

 

Noen eksempler på noen temaer vi har hatt på fagdagene har vært:

·         Konstruere og designe broer

·         Lage film om identitet

·         Lage propagandafilm

·         Lage musikkvideo på nynorsk

·         Norsk mattradisjoner og koke fårikål

·         Synge tostemt